menusearch
majidy.ir

خاطرات جنگ

سخن روز
جستجو
اولین مرخصی در زمان جنگ اولین مرخصی در زمان جنگ شاید یکی از پر بارترین و خالصانه ترین دوران زندگی ام زمانی بود که با آرمان حق طلبی و فیض شهادت به لطف خدا قدم به کارزایی گذاشتم که هنوز هم مثل یک خواب کوتاه و باور نکردنی برایم میماند
این خاطره بخشی از اولین باری که از منطقه مرخصی گرفتم را به تصویر میکشد....
جمعه نوزدهم خرداد ۹۶
به یاد جاوید الاثری از تبار فرشتگان - تکمیل بخشی از کتاب به یاد جاوید الاثری از تبار فرشتگان - تکمیل بخشی از کتاب "آتش به اختیار" تکمیل داستان "آتش به اختیار" - به یاد جاوید الاثری از تبار فرشتگان
در بحبوحۀ جنگ تحمیلی بسیار افرادی که فقط و فقط برای مصون بودن از اعزام به جبهه های جنگ از هر راهی استفاده می‌کردند و در این میان نیز بودن سربازان رشیدی که ماه ها از خدمت آنها می‌گذشت ولی عشق به وطن و رهبر مانع از آن می‌شد که بخواهند سنگرهای افتخار و جهاد را ترک کنند.
شهید مهدوی از تبار این بندگان مخلص خدا بود که تا واپسین لحظات زندگی نتوانست خود را راضی به نشستن در سرای عافیت کند در حالی که میدانست همرزمانش هنوز در سنگرهای ایمان و شهادت در حال نبرد با متجاوزان هستند....
جمعه نوزدهم خرداد ۹۶